CILJEVI

  • Promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrednota i oplemenjivanje etičkih i moralnih vrednota hrvatskog naroda
  • Briga o osiguravanju uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih branitelja – veterana u svim oblicima društvenog i političkog života
  • Promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti veterana
  • Pružanje logističke, stručne i druge potpore svojim članicama
  • Suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu na pitanjima od zajedničkog interesa