PRAVNA REGULATIVA

Zakoni

Uredbe

 • Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rataNN 78/13
 • Prilozi uz Uredbu o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
 • Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rataNN 142/06
 • Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 78/11
 • Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtnog stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata NN 86/05
 • Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 19/10
 • Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN 76/05NN 40/13
 • Uredba o uredskom poslovanju NN 7/09

Pravilnici

 • Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć NN 49/13
 • Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putovaNN 78/13
 • Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja NN 78/13
 • Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja NN 78/13
 • Pravilnik o Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN:141/12
 • Pravilnik o dodjeli besplatnih udžbenika NN 43/05NN 19/10
 • Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 43/05NN 41/09
 • Pravilnik o odlikovanjima i priznanjima NN 106/09
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i pravo na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima NN 123/06
 • Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata NN 43/05
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost NN 151/05
 • Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana a potrebe HRVI iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja NN 31/02
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivost NN 89/06,NN 61/07
 • Pravilnik o jedinstvenom registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata NN 43/05
 • Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje NN 45/05NN 21/06NN 131/06
 • Pravilnik o izboru, načinu i postupku ostvarivanja prava osoba koje pružaju njegu i pomoć HRVI iz Domovinskog rata 100% I. Skupine NN 43/05
 • Pravilnika o utvrđivanju postotka oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata NN 45/05NN 146/09
 • Pravilnik o korištenju prava na medicinsku odnosno fizikalnu rehabilitaciju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata NN 45/05
 • Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe NN 45/05
 • Pravilnik o medicinskim indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida od I. do IV. skupine prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe NN 29/02
 • Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve NN 45/05
 • Pravilnik o oštećenju organizma po osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski doplatak i razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve NN 29/02
 • Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata NN 29/02
 • Pravilnik o radu liječničkih povjerenstava u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji NN 116/11
 • Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti NN 37/05
 • Pravilnik o utvrđivanju postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata NN 14/06
 • Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih ustanova za vještačenje NN 45/05NN 21/06NN 131/06
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja NN 25/07NN 40/10
 • Pravilnik o uvjetima i načinu priznavanja prava na opskrbninu NN 89/11

Odluke

Ostalo

Staž u dvostrukom trajanju

Vrijeme koje ste kao branitelj proveli u Domovinskom ratu u radnu se knjižicu upisuje kao staž u dvostrukom trajanju. Tako upisani staž aktivirajte u postupku odlaska u mirovinu

Mirovinska prava
Kao branitelj ili član obitelji smrtno stradalog branitelja imate posebna prava iz mirovinskog osiguranja koja uključuju i pravo na profesionalnu rehabilitaciju

Pripadnici HVO-a
Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane imaju pravo na razliku invalidske mirovine, dok članovi obitelji poginulih pripadnika HVO-a imaju pravo na razliku obiteljske mirovine

Prednost pri zakupu poslovnog prostora
Branitelji i njihove obitelji imaju prednost pri zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost s jedinicima državne uprave i lokalne samouprave i pravnim osobama u njihovom vlasništvu

Stipendije i školarine
Branitelji i djeca branitelja za vrijeme srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja imaju pravo na stipendiju, a tijekom poslijediplomskog studija pravo na naknadu dijela troškova školarine

Oslobođenje od plaćanja pristojbi i naknada
Članovi obitelji hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida oslobođeni su plaćanja određenih sudskih, upravnih i javnobilježničkih pristojbi

Pokop uz vojne počasti
Poginuli hrvatski branitelji nakon ekshumacije i identifikacije, kao i umrli hrvatski ratni vojni invalidi i branitelji imaju pravo na pokop uz vojne počasti

Uređenje groba s nadgrobnim spomenikom
Poginuli hrvatski branitelji i umrli hrvatski ratni vojni invalidi imaju pravo na plaćene troškove uređenja groba s nadgrobnim spomenikom

Ustav RH-Pročišćeni tekst (NOVI)