KOLUMNE

Djelovanje hrvatskih ratnih veterana na međunarodnoj razini

DEKLARACIJA
Mjera za borbu protiv međunarodnog terorizma sačinjena povodom sastanka časničkih i veteranskih udruga gradova  država Jadrana 25.10.2008.

Polazišta:

 • PRISJEĆAJUĆI se ranijih rezolucija i deklaracija koje su prihvaćene na sastancima različitih sličnih međunarodnih organizacija, kao npr. Svjetske federacije veterana, po pitanju borbe protiv međunarodnog terorizma;
 • PONOVNO naglašavajući podršku tih organizacija vodećim tijelima UN-a ističemo načela i svrhe povelje UN-a uključujući rezolucije prihvaćene od Opće skupštine UN-a, te isto tako deklaraciju EU o borbi protiv međunarodnog terorizma, od 25. ožujka 2004. te slijedom toga;

dr. Ivan Prodan, general bojnik u m.

Osnove našeg pristupa po predmetu, kako slijedi:

 • DUBOKO UZNEMIRENI postojanjem terorističkih događaja širom svijeta koji izazivaju ogromne gubitke ljudskih života kao i velike štete i razaranja dobara;
 • ISTIČEMO našu bezuvjetnu podršku u borbi protiv međunarodnog terorizma; te
 • PODRAZUMIJEVAMO time da će međunarodni terorizam biti eliminiran jedino kroz međunarodnu suradnju i regulaciju ekonomskih, političkih i socijalnih razloga međunarodnog terorizma; i nadalje
 • NAGLAŠAVAJUĆI u ovom kontekstu borbu za daljnji porast suradnje među    državama, međunarodnim organizacijama, udrugama i agencijama uključujući UN i EU u pravcu prevencije borbe i eliminacije terorizma u svim oblicima njegova  pojavljivanja, posebno bioterorizma, bez obzira gdje, od koga i protiv koga teroristi djeluju, inače sukladno principima Povelje UN-a, međunarodnog prava i odgovarajućih međunarodnih konvencija;
 • ISTIČEMO obveze svake države da spriječi zloupotrebu teritorija, vlasništva i osoba za organiziranje, logistiku i provedbu  terorističkih aktivnosti i akcija protiv drugih zemalja, kao i obvezu procesuiranja i kažnjavanja onih koji su uključeni u te aktivnosti; stoga
 • STROGO ODBACUJEMO sve terorističke akcije, metode i prakse u svim oblicima njihova pojavljivanja. Uostalom, smatramo ih kriminalnim i neopravdanim bez obzira gdje, kada i s kojim motivacijama bi mogli biti, čak i ako su u to indirektno ili direktno umiješane države; te zbog toga
 • PROTIVIMO SE  državnom terorizmu kao i pokušajima da se pod plaštem borbe protiv terorizma sprečavaju legitimna prava nacionalno oslobodilačkih pokreta, koji se sukladno principima ljudskih prava i samoodređenja bore za neovisnost, suverenitet i   pravo na razvoj;

Zaključno preporučamo:

 • POZIVAMO da je žurno potrebno ostvariti međunarodnu konferenciju o terorizmu ovog tipa s koje bi proizašla opća konvencija o međunarodnom terorizmu koja bi obradila propuste u postojećem međunarodnom pravu što bi poboljšalo sposobnost UN-a na području prevencije međunarodnog terorizma; nadalje
 • POZIVAMO sve državne institucije neka odlučnije djeluju, čime bi ih se ohrabrilo na  odlučujuće potpisivanje i ratificiranje odgovarajućih dokumenata UN-a i EU- i cilju odlučnije podrške međunarodnim naporima borbe protiv terorizma koje provode savezi u okviru UN-a i EU-a, kao i na to da igraju odlučniju ulogu u svojim sredinama u pogledu očuvanja svjetskog mira i harmonije.

Sadašnjost i budućnost hrvatskih ratnih veterana

Dosljedni svojim programskim načelima i Statutu, dokumentima usvojenima od 1990.g. pa do danas, kao nekad jedina novo utemeljena udruga Hrvatski ratni veterani, sa statusom punopravne članice Svjetske federacije ratnih veterana iza koje stoji 32 milijuna članova u svijetu, mi smo van stranačko oprijedjeljeni partneri sa državom i njenim institucijama, suradnik sa strankama na vlasti i, da kako sa svim ne vladinim organizacijama.

Temelj našeg rada je demokracija, poštivanje ljudskih prava i sloboda, vladavine prava, ustavna i pravna zaštita svih građana, pravo na rad i socijalnu skrb, istinito informiranje i dostojanstveno civilizirano življenje. Hrvatska danas potvrđuje svoje europske vrednote, utemeljene na demokratskim načelima, uz gospodarski i demokratski sustav vladavine, te kao takvo od početka ima preduvjete za članstvo u Europskoj uniji.

Demokratski izbori, vladavina zakona i ljudska prava, temeljne su vrednote političke kulture u Hrvatskoj. Mi ˝idemo u Europu˝ s dostignućem višestranačkog sustava, a uz to intenzivno radimo na neovisnosti sudstva i slobode izražavanja. Europske vrednote možemo promicati čiste savjesti. Današnja situacija da se ekonomski liberalizam suzbije regulativom je suština kršćansko socijalnih načela i socijalističkih političkih ideja, iako se njihova primjena stubokom razlikovala. Politički socijalni sustav vrednota suvremene Europe može se ukupno uzevši smatrati zajedničkim dosegom liberalizma, socijalizma i kršćanske demokracije.

Kako je situacija u Hrvatskoj, mi smo svjedoci čitajući tisak, gledajući medije, da se društvo istina oslobodilo prošlosti, ali se na neki način ponaša gore nego dok je bio bez slobode. Kriminal je naglo porastao, niz ozbiljnih simptoma koji ukazuju na razna sumnjičenja između političkih stranaka, raznih intriga, namjernog laganja, politikanstva, bezobzirne borbe za čisto vlastite interese, žeđ za vlašću, pokazuju neprekrivene ambicije, istovremeno pokazujući sve moguće vrste novih do sada neviđenih načela načina grabeža, pojava različitih mafija, opće pomanjkanje tolerancije, razumijevanja, ukusa, umjerenosti, razuma.

Dovoljan je pogled na našu politički scenu, koja teče u sjeni predizborne kampanje pokazuje čudovišnu žeđ za vlašću, i nastojanja da se stekne naklonost zbunjenih birača, nudeći im bogatu paletu atraktivnih besmislica. Međusobna optuživanja, denucijacije i klevetanja među političkim protivnicama ne poznaju granice. Skandali su izagnali iz medija analizu. Mnogi članovi bivše nomenklature koji su do nedavno hinili brigu za socijalnu pravdu i radničku klasu odbacili su svoje krinke, i tako reći preko noći postali klasa špekulanata i lopova. Pojam ratnih veterana uveden je u Hrvatskoj prije 18 godina na inicijativu predsjednika dr. Franje Tuđmana, a prihvaćen od velikog broja učesnika raznih ratova za samostalnu državu Hrvatsku i hrvatsku vojsku. Osnivačka skupština je odredila status Hrvatskih ratnih veterana, koji sa sobom nosi određena prava i benificije, koje ćemo sa svojim radom u okviru naših opredjeljenja i vrijednosti odgovorno provoditi.

Mi Hrvatski ratni veterani dobro znamo da je komunizam srušen životom, mišlju i ljudskim dostojanstvom branitelja. Istinska politika, demokratska politika, politika vrijedna tog imena u svakom slučaju jedina je politika koju podržavamo, a ona je jednostavno ponašanje da budemo koristan svojim bliskima, da budemo od koristi zajednici, da budemo korisni onima koji dolaze iza nas. Njezini najdublji korijeni su moralni, jer je to odgovornost izražena akcijom prema cjelini naroda, odgovornost i to ona viša odgovornost koja izrasta iz svjesne ili podsvjesne sigurnosti da se sve negdje pamti i ocjenjuje, i da ne završava s nama, nego traje bez obzira na trenutne uspjehe ili neuspjehe.