Jednodnevni posjet Vukovaru i Jasenovcu

Objavio: |27.09.2015.|

Zagreb, Vukovar, Jasenovac, 13.9.2015.

U provođenju projekta Promicanje vrijednosti Domovinskog rata, partner Udruga umirovljenika MUP-a organizirala je jednodnevno putovanje autobusom u Vukovar i Jasenovac, na koje putovanje su se odazvali i članovi Zajednice udruga.

Do krajnjeg odredišta Vukovar, zastalo se u Memorijalnom centru Jasenovac gdje su u podnožju prekrasnog spomenika, obasjanog jutarnjim suncem, nakon kratkog izlaganja kustosa zapaljene svijeće i položen vijenac. Posjet Vukovaru bio je sadržajan; posječeno je Memorijalno groblje, gdje je nakon uvodnog […]