Povijesni slijed Zajednice udruga Hrvatski ratni veterani

povijest1
Osnivačka skupština održana je 9.studenog 1990. u gradskoj vijećnici, Zagreb, Ćirilmetodskog 5

Prvi pisani tragovi osnivanja Hrvatskih ratnih veterana datiraju iz 1989.g., kada su uz pomoć gospodina Nevena Jurice, gospoda Vjekoslav Španjol i Ilija Cvitović posjetili predsjednika Hrvatske demokratske zajednice dr. Franju Tuđmana. Tom prilikom su pojasnili ideju, osnivanja udruge Hrvatski ratni veterani, što je dr. Franjo Tuđman s oduševljenjem prihvatio. Tom potporom, zapravo počinje osnivanje Hrvatskih ratnih veterana.

Tijekom 1990.g. započinju poslovi u svezi osnivanja udruge Hrvatski ratni veterani. Dana 09. studenog 1990.g. u gradskoj vijećnici grada Zagreba, Ćirilametodska 5, održana je osnivačka skupština. Prilikom održavanja osnivačke skupštine, pročitano je pozdravno pismo predsjednika dr. Franje Tuđmana. Tog trenutka udruga je već brojala 1.489 upisanih članova, (podataka iz arhive). Među inim, članovi su bili predsjednik dr. Franjo Tuđman, kasnije generali Hrvatske vojske Bobetko, Červenko, Prodan, gospođa Olga Hebrang, gospoda Stjepan Mesić, Manolić, Boljkovac i drugi. Za prvog predsjednika izabran je g. Ivan Denac.

Tim činom utemeljeni su Hrvatski ratni veterani, kao domoljubna, nestranačka, nevladina udruga. Članstvo je bilo dobrovoljno, sastavljeno od sudionika Drugog svjetskog rata i svih Hrvata, koji su se borili za samostalnu Hrvatsku državu, bez obzira na stranačku, vjersku i nacionalnu pripadnost.

Već slijedećeg dana, ishitreno je reagirao beogradski tisak, te objavio da je u Zagrebu osnovano ˝udruženje Hrvatskih ratnih veterana˝, s naglaskom da su članovi nove organizacije isključivo Hrvati, te da se hitno treba formirati hrvatska vojska i naoružati Hrvate.Ideja osnivanja Hrvatskih ratnih veterana širila se Hrvatskom brzo, tako da je već za godinu dana bilo osnovano 128 ogranaka, sa oko 65.000 članstva. Za prvog predsjednika izabran je gospodin Ivan Denac.Nakon osnivačke skupštine, podnesen je zahtjev Ministarstvu pravosuđa i uprave za registraciju. Dotično ministarstvo je u skladu sa zakonskim ovlastima, 21. studenog 1990.g. donijelo pozitivno rješenje o registraciji udruge Hrvatski rani veterani.

povijest2

Tijekom 1991 i 1992.g. članstvo se proširilo na aktivne učesnike Domovinskog rata. Po radi pojašnjavanja razloga i ciljeva Domovinskog rata, Hrvatski ratni veterani su na međunarodnom planu koristili svaku mogućnost u tom pravcu. Godine 1993. Hrvatski ratni veterani primljeni su u ravnopravno članstvo Svjetske federacije veterana u Parizu. Pozitivno je iskorišteno to članstvo, te je u više od 100 zemalja-članica proslijeđeno pismo pojašnjenja Domovinskog rata, te njegovi ciljevi.

Prvi naš predstavnik u Svjetskoj federaciji veterana bio je dr. Ivan Prodan. Sada je to gospodin Đuro Dečak, general pukovnik Hrvatske vojske. Voljom 10 udruga Hrvatski ratni veterani, 1997.g. osniva se Zajednica udruga Hrvatski ratni veterani (ZUHRV). Za prvog predsjednika Zajednice udruga izabran je dr. Ivan Prodan, umirovljeni general Hrvatske vojske.

Na izbornoj skupštini 14. travnja 2004.g. dr. Ivan Prodan ponovo je izabran za predsjednika, a za glavnog tajnika Zajednice udruga izabran je gosp. Tomislav Štefanec, dipl. iur.

Hrvatski ratni veterani su članovi Svetske federacije veterana, Konferencije časnika i veterana gradova država Jadrana, Republičke koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata, a bili su članica Europske konfederacije veterana i Međunarodnog crvenog križa.Značenje ZUHRV bilo je napose važno tijekom stvaranja Republike Hrvatske, jer tada se je dragovoljno branio suverenited mlade demokratske Hrvatske države, slobodarski duh hrvatskog naroda, pozitivni povijesni svetonazori i temeljne vrijednosti života u skladu s načelima pravde i rješavanja sporova mirnim putem u interesu obrane i učvršćenja međunarodnog mira, suradnje i razvoja putem rješavanja problema na gospodarskom, socijalnom i humanitarnom podrućju.Opredjeljenjem za obranu, suradnju i zaštitu tako visokih načela, ZUHRV i nadalje, u svojim djelovanjima, ostaje na prvoj crti istih temeljnih principa. U tom smislu je vrlo aktivna na međunarodnom i na hrvatskom podrućju djelovanja.

Izvod iz popisa članstva 1990.godine

1. Canjuga Željko
2. Delić Stipe
3. Hercigonja Ljubomir
4. Hruška Ivan
5. Juraga Vjekoslav
6. Krstulović Vladimir
7. Krstulović Dubravka
8.Lasić Franjo
9. Pecikozić Mirko
10. Pogačić Stjepan
11. Perak Đuro
12. Vidović Željko
. . . . .
171. Tuđman Dr. Franjo
172. Bobetko Janko, gen.
173. Manolić Josip
. . . . .
282. Ivan Prodan
283. Mesić Stipe
. . . . .
468. Červenko Zvonimir
469. Antun Rajčevac
. . . . .
503. Olga Hebrang
. . . . .
1043. Stjepan Ibrišimović
. . . . .
1487. Ivan Copec
1488. Stjepan Pisuljak
1489. Stjepan Molc

Zaključeno s rednim brojem 1489.

Osnivači Zajednice udruga

Izvod