KOLUMNE

Ratni veteran

svjetska_federacija1

Veteran je naziv za prekaljenog i iskusnog vojnika, borca, koji je sudjelovao u ratu/ratovima. Pojam potječe iz latinskog jezika Vetus, Veritas – što znači prevedeno stari, iskusni, prokušani stari borac, isluženi vojnik. U starom Rimu veteran je bio legionar, koji je u rimskoj vojsci služio 16.godina. Hrvatski branitelji ili braniteljske udruge često se nazivaju veterani Domovinskog rata.

Pojam ˝ratni veteran˝ u velikim vojnim sistemima (SAD, Rusija) obuhvaća sve vojne obveznike, učesnike raznih ratova, koji su časno otpušteni iz vojske. Minimalni period učešća u ratu potreban da se ostvari status ranog veterana određen je zakonom ili predsjedničkom deklaracijom za svaki rat posebno (Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, Vijetnam, Perzijski zaljev, Avganistanski rat itd.). Ovaj status sa sobom nosi određena prava i benificije, kao: novčane naknade za invaliditet, mirovine, obrazovanje i radno osposobljavanje svih veterana, profesionalna rehabilitacija, stambeni krediti, životno osiguranje, pogrebna pomoć veteranima, zdravstvena njega, pomoć pri zapošljavanju.
ratni_veterani

Terorizam i medicina

Medicinski aspekti biološkog, kemijskog i radiološkog terorizma
Dana 11. rujna 2001.g. svijet je nepovratno promijenjen. Surova neshvatljiva stvarnost neljudskog, okrutnog uništavanje života mladih i starijih, bliskih i nepoznatih, bez poznatog primjera u povijesti – regionalno je, lokalno i globalno, rasulo suštinske niti društva i javnog zdravlja. Današnji terorizam rukuje konvencionalnim (uobičajenim, dogovorenim) i nekonvencionalnim oružjima za masovna uništenja koja uništavaju tijelo, um i dušu. ˝Terorizam i medicina˝ plod je zahtjeva za što više informacija o temi u borbi protiv pošasti svijeta, terorizma. Nedavni događaji diljem svijeta, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Australiju, Keniju, Bali,  Indoneziju i Srednji Istok, usmjerili su pozornost na beskrupuloznu prijetnju terorizmom.
Knjiga  Cilj je ove knjige pružiti korisne upute, pragmatično znanje i praktično iskustvo, što dosad nije bilo moguće pronaći u jednoj knjizi. Nadamo se da će to poslužiti kao vodič u mogućim slučajevima terorizma, a naša je istinska želja da potreba za borbom protiv terorizma jednog dana postane isključivo teoretska. Izuzetno je značajan pregled povezanosti medicine i terorističkih akcija. Zbog navedenog ovu knjigu trebalo je prevesti i približiti čitateljstvu iz barem dva razloga: prvog, da čitateljima, ali i stručnjacima približiti međusobnu interakciju terorizma i njegovih posljedica na zdravlje osoba koje su izložene terorističkim akcijama. Drugi, razlog je onaj koji nam teorijski razjašnjava terapijske, medicinske postupke u slučaju kemijskih, bioloških i radioloških terorističkih akcija.

Posebno bih naglasio da ova vrijedna knjiga omogućava stručnjacima koji se bave terorizmom da sagledaju i vrlo značajan aspekt terorizma, odnosno njegove posljedice na tjelesno zdravlje ljudi, ali i na psihološke posljedice koje ponekad ostaju neprimjećene, nevidljive jer ne ostavljaju vidljive rane, a nevidljive rane ponekad mogu biti najbolnije, najdugotrajnije i ostavljati najteže ožiljke.

U Hrvatskoj je nedavno objavljena ova vrijedna knjiga koju su napisali Joshua Shemer & Yehuda Shoenfeld (Izrael), čije je hrvatsko izdanje uredio umirovljeni general Hrvatske vojske (načelnik ratnog saniteta Glavnog stožera) prim. dr. Ivan Prodan, a sada predsjednik prve braniteljske udruga Hrvatski ratni veterani. Knjiga bi trebala izazvati veliki interes kod hrvatskih liječnika, hrvatske vojske i policije. Budući da se u Hrvatskoj općenito vrlo malo posvećuje pozornost takvim vrstama napada, ili su svi skloni tvrditi da se terorizam događa tamo negdje drugdje, pa je i stručna literatura na tom području nedostatna. Stoga se nadamo da će ova vrijedna knjiga ˝Terorizam i medicina˝ u prvom redu poslužiti hrvatskim liječnicima da upoznaju svjetska iskustva u preventivnom djelovanju i liječenju posljedica takvih napada, kao i hrvatskoj vojsci i policiji.

Puštena u rad web stranica

Sljedeći zahtjeve vremena, koristeći suvremene tehničko-tehnološke mogućnosti i nastojeći valjano i aktualno odgovarati na potrebe hrvatske ratne veteranske i braniteljske populacije, Zajednica udruga Hrvatski ratni veterani (ZUHRV) se je, sukladno svojim temeljnim opredjeljenjima, i na ovaj način (otvarajući svoj portal) djelatno uključila u aktualna zbivanja. Ratna veteranska populacija u Hrvatskoj, kao i drugdje u svijetu, ima svoje specifične potrebe i probleme, koje treba i na ovaj način rješavati. Svjedoci smo, tako da se danas svi segmenti zajednice od mladeži i radno aktivnog dijela stanovništva do branitelja i veterana, sve učestalije djelatno i učinkovito koriste pogodnostima ˝mrežom svih mreža˝ za rješavanje svojih tekućih i dugoročnih zahtjeva, problema i potreba.

Zajednica udruga, kao najstarija hrvatska veteranska udruga (osnovana 1990.g.), u tom smislu nije mogla ostati po strani, te je sukladno svom programu rada kao i svojim mogućnostima otvorila ovaj način komuniciranja hrvatske veteranske populacije. Programske aktivnosti Zajednice udruga na portalu odvijati će se, sukladno programima djelovanja Zajednice udruga i kroz tematske kolumne. U tom smislu, kolumne će obrađivati aktualne, tekuće i dugotrajne teme s podrućja problematike života veterana i branitelja. Svaku kolumnu, na volonterskoj osnovi voditi će tim afirmiranih stručnjaka Zajednice udruga.

Radi učinkovitosti djelovanja, voditelji kolumna će za potrebe sudionika na portalu koordinirano koristiti podatke na internetskim stranicama ostalih hrvatskih i međunarodnih ˝linkova˝ potrebnih veteransko-braniteljskoj populaciji. Očekuje se, da će se na taj način omogućiti povezivanje svih potrebnih podataka o problematici hrvatskih ratnih veterana i branitelja, uz primjenu tih podataka za riješavanje posebnih potreba ratnih veterana i branitelja, ove zaslužne, ali osobito osjetljive i vrijedne populacijske skupine.

Od hrvatskih web stranica posebno podržavamao sljedeće: www.mobms.hr, www.braniteljski-portal.hr, a od stranih: www.wvf-fmac.org, a ostale po vlastitom izboru i interesu. Portal će, tako koncipiran omogućiti slijevanje svih informacija o ovoj problematici na jednom mjestu. Cilj postojanja portala Hrvatrskih ratnih veterana je dvojak:

  • to je dostupnost informacija svim članovima veteransko-braniteljske populcije na jednom mjestu, i
  • koordinirano dvosmjerno korištenje korisnih podataka.

Isto podrazumjeva da će korisnici portala uz postavljanje pitanja moći i predlagati teme, koje će se djelatno pratiti od početka pa do kraja ostvarenja ideja, tako usvojenih prijedloga. Puštanjem u rad svoje internetske stranice, Zajednca udruga Hrvatski ratni veterani se je priključila cjelokupnim nastojanjima šire hrvatske zajednice, da i na ovaj suvremen način prati, i u granicama svojih mogućnosti pomaže rješavati cjelokupnu problematiku života značajne hrvatske veteransko-braniteljske populacije.