REGISTAR BRANITELJA  –  Često postavljena pitanja

KOJI JE RAZLOG OBJAVLJIVANJA REGISTRA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA?
Osim što je objava Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata jedno od predizbornih  obećanja nove Vlade RH, razloga za njegovu objavu je nekoliko. Prije svega, Registar služi da se oda dužna zahvalnost i poštovanje ljudima koji su sudjelovali u obrani RH i stvaranju njezina suvereniteta. Također, Registrom još jednom potvrđujemo politiku transparentnosti i javne dostupnosti koju zastupaju Ministarstvo branitelja RH i Vlada RH. S obzirom na spekulacije o broju ljudi koji su sudjelovali u Domovinskom ratu, postojao je velik interes javnosti da se objavi popis hrvatskih branitelja te da se njegovom objavom napokon zaustave spekulacije koje štete časti hrvatskih branitelja i dignitetu Domovinskog rata.
GDJE ĆE REGISTAR BITI OBJAVLJEN I KOJE ĆE PODATKE O HRVATSKIM BRANITELJIMA SADRŽAVATI?
Registar hrvatskih branitelja bit će objavljen na Internetu, a sadržavat će opći i posebni dio, pri čemu će opći dio sadržavati ime i prezime hrvatskog branitelja, ime jednog roditelja, datum i mjesto rođenja, broj dana provedenih u Domovinskom ratu, pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru te pripadnost MUP-u ili MORH-u, dok će posebni dio sadržavati podatke o ratnom putu. Kada Registar krajem godine bude objavljen, obrazac za pristanak objave cijelog ratnog puta bit će dostupan na službenoj stranici Ministarstva (www.branitelji.hr), koji će potom biti potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika i dostaviti Ministarstvu branitelja RH.
UGROŽAVA LI SE OBJAVOM REGISTRA NACIONALNA SIGURNOST I KRŠE LI SE ISTOM OBJAVOM PRAVA POJEDINCA NA TAJNOST OSOBNIH PODATAKA?
Ministarstvo branitelja RH je prije same objave Registra stvorilo sve potrebne zakonske preduvjete i time kritike da će se objavom Registra, na bilo koji način, ugroziti nacionalna sigurnost ili prekršiti pravo pojedinca na tajnost osobnih podataka nisu opravdane. Ministarstvo branitelja se prije objave Registra konzultiralo s AZOP-om, Ministarstvom pravosuđa RH, MORH-om, MUP-om te svim sigurnosnim agencijama u državi, pri čemu nisu ustanovljena nikakva odstupanja od Zakona o zaštiti osobnih podataka, ali ni mogućnost da u bilo kojem segmentu bude ugrožena nacionalna sigurnost Republike Hrvatske.
KOJA JE ULOGA MINISTARSTVA BRANITELJA RH I OBJAVE REGISTRA U RJEŠAVANJU PITANJA POJEDINACA KOJI SU NEZAKONITO STEKLI STATUSE HRVATSKIH BRANITELJA, TZV. ''LAŽNIH BRANITELJA''?
Kad su u pitanju “lažni branitelji”, Ministarstvo branitelja RH nema zakonske ovlasti da iz Registra briše “lažne branitelje”, ali Ministarstvo može i hoće surađivati s pravosudnim tijelima, u smislu dostavljanja svih potrebnih podataka te anonimnih ili potpisanih prijava koje zaprimi, kako bi se iz Registra branitelja te iz svih oblika materijalne pomoći braniteljima maknula imena koja ovaj status nisu zaslužila. U tom smislu Registar hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata je samo jedan od mnogih alata kojim će se napokon zaustaviti spekulacije koje kaljaju ugled hrvatskih branitelja.
KOGA TREBAM KONTAKTIRATI SA SAZNANJIMA O POJEDINCIMA S NEZAKONITIM STATUSIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA?
Rješavanje slučajeva nezakonitih statusa ne spada u domenu Ministarstva branitelja RH te ih je potrebno prijaviti, anonimno ili potpisano, Državnom odvjetništvu RH (www.dorh.hr) ili Ministarstvu pravosuđa RH (www.mprh.hr).  Međutim, sve prijave koje je Ministarstvo branitelja do sada zaprimilo, i koje će u budućnosti zaprimiti, dostavljaju se nadležnim institucijama.
MOGU LI KAO HRVATSKI BRANITELJ ZBOG OBJAVE REGISTRA IMATE PROBLEMA PRI PRELASKU MEĐUDRŽAVNIH GRANICA?
Kad je u pitanju strah hrvatskih branitelja od putovanja u susjedne zemlje (Republika Srbija i BiH), Ministarstvo branitelja smatra da nitko ne može biti uhićen samo zato što je prije gotovo 20 godina bio hrvatski branitelj. Osim toga, Republika Hrvatska i susjedne zemlje se, s obzirom da su potpisnice mnogih međunarodnih sporazuma i konvencija, moraju držati određenih međunarodnih pravnih standarda, pa je malo vjerojatno da će se netko potpuno arbitrarno odlučiti podići optužnicu protiv nekoga samo zato što je bio hrvatski branitelj. Ne postoji mogućnost da hrvatski branitelji koji je časno, pridržavajući se načela Ženevske konvencije, sudjelovao u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti, odnosno suvereniteta Republike Hrvatske, bude uhićen.