U vremenu od 16.-19. lipnja 2014.g. u povijesnom gradu Crne Gore, Cetinju, održano je 23. zasjedanje Stalnog odbora za europska pitanja (SCEA) Svjetske federacije veterana.

Da se malo podsjetimo, Svjetska veteranska federacija osnovana je 1950.g. uz suglasnost Ujedinjenih naroda, s ciljem zaštite ratnih veterana svih sukoba i ratova. Brojala je svega 8. članova, dok se danas u članstvu WVF nalazi 91. članica, država svih kontinenata. Hrvatska je članica od 1993.g., primljena na Skupštini u Taipehu, Tajvan. Prvi naš predstavnik u radnim tijelima WVF bio je pok. dr. Ivan Prodan, general bojnik, a sada je to gen. pukovnik Đuro Dečak.
Konferenciju su pred 35. izaslanstva članica otvorili g. Hamid Ibrahim, predsjednik WVF i g. Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore. Naše izaslanstvo činili su predstavnici naših veteransko-braniteljskih udruga, članica WVF; brig. general Rudi Stipčić, Kruno Čavić, Tom Kačinari.
Na konferenciji se prvi dan raspravljalo o realizaciji zaključaka, preporuka usvojenih na 22. Sastanku Stalnog odbora za europske poslove Kijev, Ukrajina (26. svibanj, 2011) i izvješća o realizaciji odluka donesenih na 27. Glavnoj skupštini WVF u Jordanu, (18. studeni 2012. godine).
Ostala vremena posvećena su aktualnim temama, posebice tema: Potpora veteranima u tri prezentacije; prvo: Perspektiva braniteljskih volontera koji pružaju podršku za ostale veterane; drugo: Perspektiva stručnjaka koji rade s organizacijama veterana; treće: Perspektiva stručnjaka koji rade u profesionalnom sustavu skrbi.
Također su se obrađivala pitanja iz domena zdravlja i socijalne skrbi veterana, potpora za izbjeglice i raseljene osobe, protiv ksenofobije i rasizma u Europi i o prvoj konvenciji o pravima osoba s invaliditetom koju su izglasali Ujedinjeni narodi.
U raspravama učestvovali su svi naši predstavnici, a brig. general Rudi Stipčić obratio se skupu prigodnim govorom.
Zaključci s konferencije će biti dostavljeni svim članicama WVF, a ističemo da je na prijedlog izaslanstva iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore osnovana radna grupa za Jugoistočnu Europu.