Na temelju odredbi Poslovnika Hrvatskog sabora osmi saziv Hrvatskog sabora konstituiran je 28. prosinca 2015. izborom njegovog predsjednika. Na čelo Sabora izabran je zastupnik dr. Željko Reiner, član Hrvatske demokratske zajednice i dragovoljac Domovinskog rata, koji je u prethodnom mandatu saziva obnašao dužnost potpredsjednika Sabora.

Pored velikog broja uzvanika svečanosti su prisustvovali i predstavnici braniteljskih udruga državne razine, a među inima i predstavnik Zajednice udruga, tajnik Tomislav Štefanec, smješteni na galeriji.

Napomena: Sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj, te se toplo nadamo da će novi predsjednik vratiti diginitet Saboru koje mu kroz povijest pripada. Sabor ima najmanje 100, a najviše 160 zastupnika, sada 151, koji se na temelju općeg i jednakoga biračkog prava biraju neposredno tajnim glasovanjem, a biraju se na vrijeme od četiri godine.