U provođenju programa međunarodne aktivnosti i suradnje, izaslanstvo središnjice odazvalo se na Konferenciju veterana jugoistočne Europe, po pozivu bugarske veteranske organizacije ˝Borbeno prijateljstvo˝, koje su činili predsjednik Rudi Stipčić, tajnik Tomislav Štefanec i predsjednik NO Miško Mijo Jurinjak.
Konferencija je održana u Sofiji (Bugarska) u vremenu od 28. veljače do 3. ožujka 2014.g. pod predsjedanjem predsjednika bugarske veteranske organizacije ˝Borbeno prijateljstvo˝, pukovnika Javora Genova, koji je prilikom predstavljanja Dnevnog reda zatražio od prisutnih minutu šutnje za pokojnog dr. Ivana Prodana. Svojom nazočnošću značaju Konferencije dao je i potpredsjednik Svjetske veteranske federacije gospodin Dan Vigo Bergtun.

Zapažena izlaganja na Konferenciji imali su naš predsjednik Rudi Stipčić, gospodin Dan Vigo Bergtun, kao i predsjedavajući Konferencije pukovnik Javor Genov.

Osnovna zamisao Konferencije je bila, druženje veterana pozvanih zemalja, da se uspostavi suradnja između naših veteranskih udruga, kao i promoviranje mira i razumijevanja između naših zemalja i naroda.