U prostorijama Časničkog doma Hrvatskog vojnog učilišta “Petar Zrinski” pod pokroviteljstvom generala Slavka Barića i Mirka Šundova, održan je redovni sastanak, na kojem su prisutne predstavnike udruga na državnoj razini upoznali s prijedlogom projekta “Memorijalnog, informativnog, dokumentacijskog i edukativnog centra Domovinskog rata u Vukovaru ” (MIDEC).
Prezentiran je razlog i cilj osnivanja muzeja Domovinskog rata, s naglaskom na dosad učinjenom, video prezentacija tehničke dokumentacije i financijska konstrukcija. Kako je to prvi korak informiranja udruga branitelja i veterana Domovinskog rata o ovom projektu, sagledavao se taj projekt sa svih aspekata, od financiranja do nosioca projekta, i njegovog značaja za Domovinski rat i Republiku Hrvatsku.